Valeriya и Viktoriya (valeriya_viktoriya_family) instagram фото и видео

Valeriya   и  Viktoriya

Валерия Сергеевна 06.05.2016😇 Виктория Сергеевна 23.01.2018😇 Я - мама Светлана, делюсь эмоциями и моментами жизни в кадрах

Количество подписчиков: 280
Место в рейтинге подписчиков: 0
Количество лайков на постах: 1,940
Место в рейтинге лайков: 0